Forfait kilometervergoeding

Vanaf 1 juli 2012 wordt de forfaitaire vergoeding voor het gebruik van een privé-wagen voor beroepsverplaatsingen verhoogd tot 0,3456 € per kilometer.

Betaling in contanten

Vanaf 16 april 2012 is het bij de aankoop van een onroerend goed niet langer toegelaten om een voorschot van meer dan 10% met een maximum van 5.000 € cash te betalen. Vanaf 1/1/2014 is het volledig verboden om de aankoop van een onroerend goed cash te betalen.

De aankoop van goederen of diensten mogen eveneens vanaf 16 april 2012 slechts cash betaald worden tot maximum 5.000 €. Vanaf 1/1/2014 wordt dit bedrag verlaagd tot 3.000 €. Enkel voorschotten van maximum 10% (en voor zover dit bedrag niet hoger is dan 5/3.000 €) mogen nog cash betaald worden.