Vergelijking personenbelasting / vennootschapsbelasting

Onderstaande berekening is gebaseerd op aanslagjaar 2011. Voor de berekeningen inzake personenbelasting werd uitgegaan van een ongehuwde zelfstandige, en werden de bedragen verhoogd met 7% gemeentebelasting en de verschuldigde sociale bijdrage. Voor de berekening van de vennootschapsbelasting werd (waar mogelijk) de investeringsreserve maximaal benut.

Netto belastb. winst Personen-belasting (incl. soc. bijdrage) VennB (incl. soc. bijdrage) VennB (incl. soc. bijdrage) VennB (incl. soc. bijdrage)
Verlaagd tarief, zonder investeringsreserve Verlaagd tarief, met maximale investeringsreserve Normaal tarief
2.500,00 € 550,00 € 971,94 € 704,28 € 1.197,25 €
10.000,00 € 1.761,65 € 2.845,25 € 1.788,48 € 3.746,50 €
20.000,00 € 6.996,73 € 5.343,00 € 3.229,47 € 7.145,50 €
30.000,00 € 13.443,74 € 8.188,38 € 4.670,45 € 10.544,50 €
50.000,00 € 25.667,21 € 14.574,38 € 8.587,54 € 17.342,50 €
75.000,00 € 41.589,96 € 22.556,88 € 16.570,01 € 25.840,00 €
100.000,00 € 57.512,71 € 30.899,88 € 24.552,51 € 34.337,50 €

 

Disclaimer: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie die op deze site verstrekt wordt zo volledig en accuraat mogelijk voor te stellen, wijzen wij elke aansprakelijkheid aangaande de inhoud af. De informatie die op deze site gegeven wordt, dient te worden beschouwd als de basis van waaruit een persoonlijk advies opgesteld moet worden.