1. Verplichtingen
Wie personeel aanwerft, moet voldoen aan een hele resem verplichtingen:
– zich aansluiten bij de RSZ;
– zich aansluiten bij een compensatiekas voor Kinderbijslag voor werknemers binnen de 90 dagen vanaf de indienstneming;
– zich aansluiten bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie;
– een polis arbeidsongevallen afsluiten;
– zich aansluiten bij een dienst voor bedrijfsgeneeskunde;
– een personeelsregister aanleggen;
– een arbeidsreglement opmaken en op een zichtbare plaats aanplakken;
– het onthaal van nieuwe werknemers organiseren.Deze rompslomp, alsook de maandelijkse verwerking van de loonadministratie kan u uitbesteden aan gespecialiseerde firma’s, zgn. sociale secretariaten.

 


2. Sociale secretariaten
Een sociaal secretariaat zal aan de hand van de inlichtingen verstrekt door de werkgever tegen een vergoeding alle documenten die elke maand, elk kwartaal en elk jaar moeten opgesteld worden (aangiften in de bedrijfsvoorheffing, aangiften RSZ, opstellen loonbrieven, fiscale fiches, enz.) op zich nemen. Enkele sociale secretariaten zijn: HdPSecurex, enz. 

3. Alternatieve bezoldigingsvormen
Naast de klassieke vormen van bezoldigen (loon), beschikt men als werkgever over een aantal alternatieven. De voornaamste zijn:Kosten eigen aan de werkgever

Kosten buitenlandse dienstreizen

Firmawagen

Maaltijdcheques
Maaltijdcheques zijn NIET onderworpen aan sociale bijdragen als:
– de toekenning van maaltijdcheques voorzien is in een collectieve overeenkomst;
– het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal dagen waarop de werknemer effectief arbeidsprestatie levert;
– de cheques op naam van de begunstigde geleverd worden of de toekenning van maaltijdcheque vermeld wordt op de loonfiche;
– er op de maaltijdcheque duidelijk vermeld staat dat de geldigheidsduur beperkt is tot 3 maanden en de cheque enkel geldig is als betaalmiddel voor een maaltijd of voor gebruiksklare voedingsmiddelen;
– de werkgeversbijdrage niet groter is dan 4,46 € per maaltijdcheque;
– de tussenkomst van de werknemer bedraagt ten minste het bedrag van de raming van de tweede maaltijd. Dat bedrag wordt vandaag bepaald op 1,09 €;
– de maaltijdcheques worden iedere maand in 1 of meer keren, aan de werknemer overhandigd;
– de werkgever op de aangifte aan de dienst van de RSZ en/of de provinciale en lokale diensten inzake het volgende vermeldt: 1. het aantal werknemers dat van de maaltijdcheques geniet. 2. het aantal toegekende maaltijdcheques. 3. het totaal bedrag van het werkgeversaandeel in deze maaltijcheques.

Hospitalisatieverzekering

Groepsverzekering

Aandelenopties

Werknemersparticipaties

Toekennen van aandelen en winstbewijzen

Salary split

Andere sociale voordelen (bvb geschenken nalv Sinterklaas, kerstfeest, enz.)

Culturele geschenkcheques (boekencheque, cd-dvd cheque)

Sportcheques

 


Disclaimer: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie die op deze site verstrekt wordt zo volledig en accuraat mogelijk voor te stellen, wijzen wij elke aansprakelijkheid aangaande de inhoud af. De informatie die op deze site gegeven wordt, dient te worden beschouwd als de basis van waaruit een persoonlijk advies opgesteld moet worden.