Principe
In principe zijn alle uitgaven die gedaan worden in het kader van de beroepsactiviteit aftrekbare uitgaven. Op dit principe zijn echter heel wat uitzonderingen (zie verder).
Kosten waarvan het nuttig gebruik zich over meerdere jaren uitstrekken (bvb. een machine, een auto of een computer) worden als investeringen beschouwd en worden over de normale gebruiksduur afgeschreven.Uitzonderingen/beperkingen
Niet alle uitgaven die in het kader van een beroepsactiviteit plaatsvinden, zijn fiscaal volledig aftrekbaar. Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst die onderverdeeld is in volgende “rubrieken”: autokostenrestaurantkosten – onthaalgeschenkenboetenoverige.
Autokosten – personenwagens

Sinds 1/04/2008 wordt de aftrekbaarheid bepaald aan de hand van de CO²-uitstoot van een wagen. Onderstaande tabel geeft aan in welke mate autokosten aftrekbaar zijn :

Co²-uitstoot diesel Co²-uitstoot benzine Aftrek%
<= 60 g <= 60 g 100%
tussen 61 en 105 g tussen 61 en 105 g 90%
tussen 106 en 115 g tussen 106 en 125 g 80%
tussen 116 en 145 g tussen 126 en 155 g 75%
tussen 146 en 170 g tussen 156 en 180 g 70%
tussen 171 en 195 g tussen 181 en 205 g 60%
> 195 g > 205 g 50%

De aftrek van 50% is ook van toepassing voor auto’s waarvan de CO²-uitstoot niet gekend is, en voor auto’s van voor het jaar 2000.

Zoek hier de CO²-uitstoot van uw wagen op !

Algemene regel 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
niet-aftrekbare btw 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
brandstof (benzine, diesel, lpg, enz.) 75% aftrekbaar (sinds 1/1/2010)
belasting op de inverkeerstelling (biv) 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
onderhoud en herstelling 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
herstellingskosten na ongeval 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar. Het heeft geen belang of het ongeval al dan niet gebeurde tijdens een beroepsmatige verplaatsing.
autoveiligheid, schouwingskosten 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
radiotaks 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
pechverhelping (touring wegenhulp) 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
carwash 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
tolgelden (bv liefkenshoektunnel), overzet en autowegentaksen 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
verkeersboeten zie boeten
toebehoren zoals airco, alarm en lpg-installaties en gps (global positioning system) 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
gsm
draagbare mobilofoon, handsfree kit
en eventuele installatiekosten
gesprekken en abonnement
100% aftrekbaar, 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar, 100% aftrekbaar
publiciteit, reclameteksten 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
financieringkosten 100% aftrekbaar
leasingkosten of huur of renting 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
als doorberekende kosten door de uitreiker van de factuur 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
als doorberekende kosten door de ontvanger van de factuur 100% aftrekbaar ook indien de autokosten afzonderlijk vermeld worden
winst op de verkoop 50/60/70/75/80/90/100% belastbaar
verlies op de verkoop 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
benzine, diesel, lpg (verbruik) 100% aftrekbaar voor beroepsgedeelte tem 31/12/2009, nadien 75% aftrekbaar
tanken met bancontact of tankkaart 100% aftrekbaar voor beroepsgedeelte
additieven van brandstof als anti-stollingmiddelen enz. 100% aftrekbaar
kosten voor het opslaan van brandstof (voorraadtanks, pompen, enz.) 100% aftrekbaar
parkingkosten 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
terugbetaling van kosten aan werknemers en zaakvoerders en bestuurders 30% aan te nemen als verbruik, de overige 70% is voor 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
taxidiensten (beroepsmatige verplaatsingen) 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
gewone autohuur en vervangwagen 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
huur garage 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar
buitenlandse autokosten 50/60/70/75/80/90/100% aftrekbaar (volgens algemene regels)


Restaurantkosten – onthaal-en receptiekosten – representatie

Kostensoort Fiscaal
Algemene regel 69% aftrekbaar (ook niet-aftrekbare btw)
restaurantkosten in het weekend en op feestdagen 69% aftrekbaar indien het beroepskarakter bewezen is
restaurantkosten van het personeel n.a.v. opdrachten buiten de onderneming 100% aftrekbaar
gratis bedeling van koffie, thee, soep, water, fruitsappen, bier, enz. gratis en collectief aan personeel 100% aftrekbaar
doorberekende kosten 100% aftrekbaar voor de uitreiker mits afzonderlijke vermelding op de factuur en 50% niet aftrekbaar bij de uiteindelijke bestemmeling
personeelsfeesten,kerst- en nieuwjaarsfeesten, st-niklaasfeest, st-elooi (metaal), huldiging, pensioenstelling, enz. van personeel 50% aftrekbaar (ook niet-aftrekbare btw) voor de restaurantkosten 100% aftrekbaar voor de overige kosten
receptie voor het personeel in een hotel (buiten het eigen bedrijf) 50% aftrekbaar (ook niet-aftrekbare btw) voor de restaurantkosten 100% aftrekbaar voor de overige kosten
huwelijksfeesten 50% aftrekbaar (ook niet-aftrekbare btw) voor de restaurantkosten 100% aftrekbaar voor de overige kosten nota: ten belope van beroepsgedeelte te bewijzen met bv. genodigdenlijst
restaurantkosten buitenland 69% aftrekbaar
onthaal- en receptiekosten 50% aftrekbaar (ook niet-aftrekbare btw)
gratis dranken ter gelegenheid van de opening van een café of restaurant 50% aftrekbaar
gratis drankje in een restaurant bij een maaltijd (gevraagde prijs inbegrepen het drankje) 50% aftrekbaar
promotiefeesten of evenementen met publicitair karakter bvb modeshow, productvoorstelling, verkoopsbevorderende evenementen, … 100% aftrekbaar
kosten voor business-seats en loges (voetbal) culturele en sportmanifestaties (aan zakenrelaties) 100% aftrekbaar (worden beschouwd als publiciteitskosten, com. ib nr. 53/160)
restaurantkosten binnen een cultuur- of sportcomplex 69% aftrekbaar (ook niet-aftrekbare btw)
kosten van serviceclubs als Lions, Rotary, enz. aftrekbaar in de mate dat aangetoond wordt dat daarbij zakelijke contacten gelegd worden (rechtbank aanvaardde 50%). Bijdragen of lidgelden van beroepsorganisaties zijn wel volledig aftrekbaar
hostess op een handelsbeurs 100% aftrekbaar (publicitair karakter)
autocarreizen en bijhorende attracties (uitgez. met personeel, zie relatiegeschenken) 50% aftrekbaar (ook niet-aftrekbare btw)
autocarreizen teneinde mogelijke klanten op te halen en te verplaatsen rechtstreeks naar de verkoopinrichting van het bedrijf en terug 100% aftrekbaar
parking voor klanten en leveranciers 100% aftrekbaar
pleziervaartuigen of boten in principe 50% aftrekbaar
waakhonden voor en in de onderneming 100% aftrekbaar


Relatiegeschenken

Kostensoort Fiscaal
Algemene regel 50% aftrekbaar (ook niet-aftrekbare btw)
wijnen en aperitieven 50% aftrekbaar (ook niet-aftrekbare btw)
sterke drank en tabak 50% aftrekbaar
geschenken aan personeel werkgever 50% aftrekbaar werknemer
daguitstappen (reizen autocar) met personeel 100% aftrekbaar
daguitstappen (reizen autocar) met gepensioneerd personeel niet aftrekbaar (privatief karakter)
kleine geschenken (reclame) van geringe waarde en op grote schaal verspreid (aanstekers, pennen, agenda’s, ballen, sleutelhangers, asbakken, enz.) 100% aftrekbaar
tombolageschenken en toegelaten loterij 100% aftrekbaar (com. ib nr. 53/158)
sponsoring met publiciteit 100% aftrekbaar
buitenlandse zakenreis en geschenken 100% aftrekbaar zijn de geschenken tijdens buitenlandse reizen. Het heeft geen belang of de geschenken in België of in het buitenland aangekocht zijn.


Boeten

Kostensoort Fiscaal
Algemene regel niet aftrekbaar
proportionele boeten btw 100 % aftrekbaar
niet-proportionele boeten btw niet aftrekbaar
parkeerboeten niet aftrekbaar
parkeren met dagtarief dit zijn autokosten
verkeersboeten en minnelijke schikkingen niet aftrekbaar
verkeersboeten van personeel niet aftrekbare nota: de boete is echter wel 100% aftrekbaar indien deze opgenomen wordt als een voordeel van alle aard op de fiche van de werknemer. (parl. vr. nr. 483, 28/02/2000, de Clippele)
schadevergoeding ingevolge dronkenschap niet aftrekbaar


Overige

Kostensoort Fiscaal
aankoopkosten op terreinen of gronden (notariskosten, schattingskosten, enz.) onmiddellijk en 100% in aanmerking te nemen als beroepskosten
belastingen, onroerende voorheffing bedrijfsmatig gedeelte 100% aftrekbaar
bijdragen en lidgelden van beroepsorganisaties 100% aftrekbaar, kosten van serviceclubs als lions en rotary zijn niet aftrekbaar
handelshuur, overname of verwerving van het recht een handelspand te mogen gebruiken of drempelvergoeding niet aftrekbaar als beroepskosten maar wel afschrijfbaar
hospitalisatieverzekering niet aftrekbaar
maaltijdcheques zijn nog aftrekbaar in de mate dat deze als sociale voordelen vermeld zijn op de individuele fiches en samenvattende opgave van de werknemers
opleidingskosten 100% afrekbaar indien er een duidelijke band is met het uitgeoefende beroep. Kosten gemaakt voor het aanleren van een toekomstig nieuw beroep zijn niet aftrekbaar
telefoonkosten: terugbetaling aan werknemers 100% aftrekbaar indien opgave als kosten eigen aan de werkgever, fiche 281
vakliteratuur 100% aftrekbaar indien er de uitgaven nuttig zijn voor de uitoefening van het beroep. De uitgaven die niets te maken hebben met het uitgeoefende beroep zijn niet aftrekbaar
verzekering tegen inkomensverlies 100% aftrekbaar
werkkledij 100% aftrekbaar zijn de kosten voor aankoop, was; onderhoud, herstelling en droogkuis van alle beroepskledij die ofwel ingevolge verplichte bescherming (helm, handschoenen, veiligheidsschoenen, enz.) dienen gedragen te worden ofwel verplicht zijn te dragen ingevolge toepassing van een cao zoals uniformen. Evenwel is ook specifieke kledij aftrekbaar zoals de toga van de advocaat, pakken van geneesheren, werkkledij van bakkers en slagers, glitterpakken van entertainers of sportuitrusting van de beroepssporter of turnleraar, overalls van garagisten en personeel, stofjassen
ziekenkas – bovenwettelijke premies niet aftrekbaar

 

Disclaimer: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie die op deze site verstrekt wordt zo volledig en accuraat mogelijk voor te stellen, wijzen wij elke aansprakelijkheid aangaande de inhoud af. De informatie die op deze site gegeven wordt, dient te worden beschouwd als de basis van waaruit een persoonlijk advies opgesteld moet worden.