Wij streven er naar onze diensten zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij uw wensen. Belangrijk hierbij is om van bij de start een goede en intensieve “communicatie” te hebben. De samenwerking met onze klanten is gebaseerd op wederzijds vertrouwen : bij ons dient u geen contract te tekenen waarmee u zich aan ons kantoor bindt. 

Bij het opstellen van de resultatenrekening of jaarrekening wordt deze eerst met u doorgenomen, worden probleempjes besproken, worden toekomstgerichte adviezen gegeven. Pas daarna worden ze afgewerkt. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Wij proberen steeds haalbare oplossingen te zoeken. Oplossingen die controles doorstaan, oplossingen waarbij we ook rekening houden met de implicaties op middellange tot lange termijn.