Uiteraard is het bij een samenwerking zo dat dit geen éénzijdig gebeuren is: wij kunnen niet helpen bij problemen waarvan wij geen weet hebben. Daarom is het van groot belang om alle briefwisseling die u van de diverse administraties ontvangt onmiddellijk aan ons te bezorgen. Dikwijls moet binnen bepaalde termijnen gereageerd worden, en verlies je rechten bij laattijdige reactie. Wij hanteren verder het principe dat wie eerst komt ook eerst bediend wordt. Hou hiermee rekening bij het ons bezorgen van uw stukken voor het opstellen van de BTW-aangifte.