Aankoop onroerend goed
In sommige gevallen kan het interessant zijn een onroerend goed via een (management)vennootschap aan te kopen. TIP!!! Er bestaan verschillende rechtsfiguren om een onroerend goed met een vennootschap te verwerven. In een aantal gevallen zijn de voordelen op korte termijn zeer verleidelijk … De implicaties zijn echter meestal vrij complex en verregaand, zeker als je de impact op lange termijn bekijkt. Wij raden dan ook aan om uw project grondig door te lichten en een oplossing op uw maat uit te werken.

PWA-cheques
Particulieren kunnen allerlei kleine taken laten verrichten en betalen met PWA-cheques. Deze cheques zijn fiscaal aftrekbaar. Het aftrekbare bedrag mag per jaar niet meer dan 2.080 € bedragen. Gelet op de belastingtarieven bespaar je zo’n 600 à 800 € per jaar.
 (Voor meer info:klik)

Groepsverzekering of IPT afsluiten
Vennootschappen kunnen voor personeel en/of zaakvoerder(s) een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT) afsluiten. Dit houdt in dat zij premies betalen aan een verzekeringsmaatschappij (die binnen bepaalde grenzen aftrekbaar zijn), waarmee voor de begunstigde een kapitaal wordt opgebouwd dat op pensioenleeftijd (of max. 5 jaar voordien) uitgekeerd wordt. Gelieve ons te contacteren voor meer info hierover.

Dienstencheques
Particulieren kunnen dmv dienstencheques zgn. buurtwerken of buurtdiensten betalen. Onder buurtwerken of buurtdiensten verstaat men allerlei vormen van gezinshulp die bij de particulier thuis verricht worden (bvb. thuishulp, kinderopvang, thuishulp aan zieken, gehandicapten of bejaarden, enz.). De aankoop van een dienstencheque geeft recht op een belastingvermindering van minimaal 30% en maximaal 40%. (Voor meer info: klik)
Voorafbetalingen
Vennootschappen en zelfstandigen dienen tijdens hun boekjaar voorafbetalingen te doen. Doen ze dit niet, dan wordt de belasting die ze verschuldigd zijn verhoogd met een “vermeerdering”. Deze vermeerdering bedraagt voor AJ 2011 2,25%. Hieronder vindt u een tabel met de data waarop deze voorafbetalingen moeten betaald worden.

31 maart
30 juni
30 september
31 december
V.A. 1
10/07
10/10
10/01
10/04
V.A. 2
10/10
10/01
10/04
10/07
V.A. 3
10/01
10/04
10/07
10/10
V.A. 4
20/03
20/06
20/09
20/12

Kosten eigen aan de werkgever
– terugbetaling verplaatsingen met de wagen: de werkgever mag verplaatsingen die in opdracht van de werkgever werden uitgevoerd, terugbetalen aan 0,3178 € per kilometer. Praktisch kan dit best georganiseerd worden dmv een onkostennota;
– terugbetaling verblijfkosten binnenland: wie bij het uitvoeren van een dienstopdracht een middagmaal niet thuis of op het bedrijf kan nuttigen, mag hiervoor forfaitair 12,05 € terugbetaald worden. Voor een avondmaal is dit bedrag eveneens 12,05 €, voor een overnachting 19,20 € en voor een ontbijt 3,53 €;
– fietsvergoeding : 0,20 €/km;
– terugbetaalde kosten voor dienstreizen in het buitenland. Op eenvoudig verzoek kunnen wij u deze lijst bezorgen.
Sociale Voordelen
Volgende uitgaven worden door de administratie beschouwd als sociale voordelen. Het regime van de sociale voordelen houdt in dat enerzijds de uitgave niet aftrekbaar is voor de werkgever terwijl anderzijds de werknemer niet belast wordt op de voordelen/inkomsten die hij er uit verkrijgt.
– collectieve hospitalisatieverzekering;
– maaltijdcheques . (Voor meer info: klik);
– geschenk nav Sinterklaas, nieuwjaar, verjaardag, etc.

Disclaimer: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie die op deze site verstrekt wordt zo volledig en accuraat mogelijk voor te stellen, wijzen wij elke aansprakelijkheid aangaande de inhoud af. De informatie die op deze site gegeven wordt, dient te worden beschouwd als de basis van waaruit een persoonlijk advies opgesteld moet worden.