Een woordje uitleg bij de rubriek Info

De informatie die hier wordt weergegeven wil de beginnende zelfstandige of de bedrijfsleider een beetje wegwijs maken in het kluwen van wetten en besluiten die het economisch gebeuren beheersen. Wij hebben gepoogd een synthese te maken van de belangrijkste bepalingen, reglementen, wetten.

De opgenomen informatie is geenszins volledig, en is ook niet bestemd voor de “professional” voor wie ze té oppervlakkig en té vulgariserend zal overkomen.

Aan de hand van het linkse menu kunt u navigeren doorheen de rubriek Info.

 


Disclaimer: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie die op deze site verstrekt wordt zo volledig en accuraat mogelijk voor te stellen, wijzen wij elke aansprakelijkheid aangaande de inhoud af. De informatie die op deze site gegeven wordt, dient te worden beschouwd als de basis van waaruit een persoonlijk advies opgesteld moet worden.