Forfait kilometervergoeding

Vanaf 1 juli 2012 wordt de forfaitaire vergoeding voor het gebruik van een privé-wagen voor beroepsverplaatsingen verhoogd tot 0,3456 € per kilometer.