Kilometervergoeding

Met ingang van 01/07/2018 bedraagt de kilometervergoeding 0,3573 € per kilometer.

Hinderpremie

Starten er binnenkort (wegen)werken voor uw zaak ?

Dan komt u misschien in aanmerking voor een hinderpremie ! Deze bedraagt 2.000,00 €

Meer info vind je op deze site.

Kilometervergoeding

Met ingang van 01/07/2017 bedraagt de kilometervergoeding 0,3460 € per kilometer.

Aangifte van schuldvordering bij Faillissement

Met ingang van 1 april 2017 moeten aangiften van schuldvordering bij faillissement van een klant elektronisch ingediend worden. Dit moet via de website www.regsol.be. Stavingsstukken zoals facturen en contracten moeten opgeladen worden, ook uw bankrekeningnummer moet worden medegedeeld…

Voor het indienen (en aanvaarden) van uw aangifte is een retributie van 6,00 € verschuldigd.

Zodra uw aangifte is ingediend, kan je online de stand van zaken mbt. dit faillissementsdossier gevolgd worden.

Vervelende televerkopers

Ben je ook al die telefoontjes beu van televerkopers die proberen u een nieuw gsm-abonnement aan te smeren, of goedkopere gas of elektriciteit ?

Je kan uw telefoonnummer(s) laten blokkeren via een site van de overheid. Tegen mensen die u nadien toch nog zouden bellen, kan u klacht indienen.

Aandelenopties voor zaakvoerders van managementvennootschappen

De administratie publiceerde aan circulaire mbt. de waardering van aandelenopties in hoofde van de zaakvoerder van een managementvennootschap die deze opties verkrijgt van de vennootschap waarvoor de managementvennootschap werkt.

De ganse circulaire kan u hier nalezen.

Inhoudingsplicht controleren wordt eenvoudiger

Als u als particulier of als bedrijf beroep doet op een aannemer, dan bent u verplicht na te gaan of u de factuur wel aan die aannemer zelf mag betalen !

Als die aannemer fiscale of sociale schulden heeft, dan MOET u een deel van de factuur inhouden, en direct aan de fiscale of sociale administratie betalen.

Nagaan of u bedragen moet inhouden is een stuk eenvoudiger geworden, dank zij de website : checkinhoudingsplicht.

Moeite om een geschikte wagen te vinden ?

Vindt u het ook zo moeilijk om een nieuwe wagen te kiezen ? Je wil een berline, op benzine, die fiscaal zo voordelig mogelijk is. Maar …. Hoe begin je daar aan ?

Op deze link kan je heel makkelijk kiezen aan de hand van een groot aantal parameter.

Zeer handig !

Kilometervergoeding

Met ingang van 1/7/2016 wordt de toegestane kilometervergoeding verlaagd tot 0,3363 € per kilometer.

Gratis volmacht voor aangetekende zendingen van Bpost

Als u als mandataris van een vennootschap een aangetekende zending wil aannemen, dan eist de post dat u een volmachtkaart heeft.

Deze volmachtkaart kan u – tegen betaling – bekomen bij Bpost zelf, doch er is ook een gratis alternatief !

Op de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kan u een volmacht gratis aanmaken : Surf naar de site van de KBO

Meld u aan met uw e-id of een token. U ziet een lijst met de ondernemingen waarvoor u gemachtigd bent.
Klik op mandaten, mandaat creëren, kies type “post” en vul verder aan, en klaar is kees !