BTW-administratie aanvaardt de aftrek van BTW op onthaalkosten bij publicitaire evenementen

In het verleden aanvaardde de BTW-administratie niet dat BTW in aftrek gebracht werd op kosten van onthaal (spijzen en dranken), zelf niet indien deze spijzen en dranken aan (potentiële) klanten aangeboden werden tijdens een publicitair evenement (bvb. de lancering van een nieuw model van een auto, opening nieuwe winkel of showroom, enz.).

Omdat de administratie door het Hof van Cassatie in het ongelijk werd gesteld, heeft de administratie nu beslist zich hierbij neer te leggen.

Voortaan is de BTW op spijzen en dranken aftrekbaar, op voorwaarde dat die gemaakt worden in het kader van een evenement dat georganiseerd wordt voor bestaande klanten of potentiële klanten en dat het evenement hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen. Deze kosten worden beschouwd als publiciteitskosten met een professioneel karakter.