Taxatie aan 309%

De voorbije dagen zijn in diverse media artikelen verschenen over het
> belasten van privé-uitgaven aan 309%.
>>
> Waarover gaat het ? Een vennootschap mag zijn BEROEPSMATIGE kosten
> aftrekken van zijn inkomsten. Tot nu werd – als bij een fiscale
> controle werd vastgesteld dat een privé-uitgave werd ingebracht – die
> kost gewoon verworpen. Soms werd ook nog gevraagd om het bedrag van de
> privé-uitgave aan de vennootschap terug te storten.
>>
> Vanaf nu zal de belastingadministratie een belasting van 309% heffen
> op privé-uitgaven. De privé-kost blijft dan wel een aftrekbare kost.
> De heffing van 309% is eveneens aftrekbaar. Niet-aangegeven omzet
> ondergaat dezelfde taxatie. Ook niet aangegeven voordelen van alle
> aard (bvb. een internetabonnement betaald door de vennootschap dat ook
> privé mag gebruikt worden, het gratis beschikken over een auto, gsm,
> pc, fiets, enz.) ondergaan deze taxatie. Geschenken met een waarde van
> meer dan 125 € (per geschenk) waarvan de genieter niet bekend gemaakt
> wordt zullen ook aan 309% getaxeerd worden….
>
>
> Deze maatregel wordt bovendien “retroactief” ingevoerd. Bij
> toekomstige controles (in principe over de jaren 2009 of later) kan
> deze taxatie toegepast worden. Indien u meent dat door uw vennootschap
> privé-uitgaven werden betaald of dat u een voordeel van alle aard
> genoten heeft dat niet werd aangegeven, dan kan dit tot 30 juni 2012
> spontaan rechtgezet worden, door het genoten voordeel of de
> privé-uitgave te laten belasten in de personenbelasting. Na 30 juni
> zal een dergelijke uitgave of voordeel belast worden aan 309%.
>
>
> Het zal dus voortaan meer dan ooit zaak zijn om de beroepsmatigheid
> van uw onkosten te staven, en er op toe te zien dat de omzet correct
> is. De praktijk zal verder moeten uitwijzen hoe hard de controleurs
> het spel gaan spelen, maar een verwittigd man (of vrouw !) is er twee waard.