Kilometervergoeding

Met ingang van 01/07/2017 bedraagt de kilometervergoeding 0,3460 € per kilometer.

Aangifte van schuldvordering bij Faillissement

Met ingang van 1 april 2017 moeten aangiften van schuldvordering bij faillissement van een klant elektronisch ingediend worden. Dit moet via de website www.regsol.be. Stavingsstukken zoals facturen en contracten moeten opgeladen worden, ook uw bankrekeningnummer moet worden medegedeeld…

Voor het indienen (en aanvaarden) van uw aangifte is een retributie van 6,00 € verschuldigd.

Zodra uw aangifte is ingediend, kan je online de stand van zaken mbt. dit faillissementsdossier gevolgd worden.