Gratis volmacht voor aangetekende zendingen van Bpost

Als u als mandataris van een vennootschap een aangetekende zending wil aannemen, dan eist de post dat u een volmachtkaart heeft.

Deze volmachtkaart kan u – tegen betaling – bekomen bij Bpost zelf, doch er is ook een gratis alternatief !

Op de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kan u een volmacht gratis aanmaken : Surf naar de site van de KBO

Meld u aan met uw e-id of een token. U ziet een lijst met de ondernemingen waarvoor u gemachtigd bent.
Klik op mandaten, mandaat creëren, kies type “post” en vul verder aan, en klaar is kees !