Verhoging BTW boetes

De programmawet die eind juni goedgekeurd werd verhoogt met ingang van 1 juli 2012 de niet-proportionele boetes inzake BTW. De boete voor het niet- indienen van een BTW-aangifte verdubbeld van 500 € tot 1.000 €. Het niet indienen van de jaarlijkse klantenlisting of een opgave van de intracommunautaire handelingen kost voortaan 3.000 € ipv. 2.500 € voorheen. Er werd ook een nieuwe boete ingevoerd voor het foutief invullen van de periodieke BTW-aangifte.

Bij de proportionele boetes werd de boete die verschuldigd is in geval van niet of laattijdige betaling van de BTW of in geval men nalaat de BTW-voorschotten te betalen verhoogd van 10 naar 15%.

Wij kunnen u alleen maar aanraden, om ons uw documenten volledig en tijdig te bezorgen, zodat wij uw aangifte correct en tijdig kunnen indienen, en zo deze boetes kunnen vermeden worden.