Een stille dood voor de 309%-aanslag…

De Minister van Financiën heeft aan zijn ambtenaren opdracht gegeven de taxatie van 309% voor geheime commissielonen enkel nog toe te passen indien een taxatie in hoofde van de genieter van een voordeel niet (meer) mogelijk is.

Als bij een controle dus een voordeel wordt vastgesteld, en de genieter is akkoord om dat voordeel toe te voegen aan zijn belastbaar inkomen, dan wordt de 309% niet toegepast !

De Minister heeft ook bevestigd dat de geheime commissielonenaanslag niet toegepast kan worden op restaurantkosten of overdreven uitgaven.