Aandelenopties voor zaakvoerders van managementvennootschappen

De administratie publiceerde aan circulaire mbt. de waardering van aandelenopties in hoofde van de zaakvoerder van een managementvennootschap die deze opties verkrijgt van de vennootschap waarvoor de managementvennootschap werkt.

De ganse circulaire kan u hier nalezen.

Inhoudingsplicht controleren wordt eenvoudiger

Als u als particulier of als bedrijf beroep doet op een aannemer, dan bent u verplicht na te gaan of u de factuur wel aan die aannemer zelf mag betalen !

Als die aannemer fiscale of sociale schulden heeft, dan MOET u een deel van de factuur inhouden, en direct aan de fiscale of sociale administratie betalen.

Nagaan of u bedragen moet inhouden is een stuk eenvoudiger geworden, dank zij de website : checkinhoudingsplicht.