Aandelenopties voor zaakvoerders van managementvennootschappen

De administratie publiceerde aan circulaire mbt. de waardering van aandelenopties in hoofde van de zaakvoerder van een managementvennootschap die deze opties verkrijgt van de vennootschap waarvoor de managementvennootschap werkt.

De ganse circulaire kan u hier nalezen.