Nieuwe facturatierichtlijn

Vanaf 1 januari 2013 veranderen er enkele regels als u verkoopfacturen opmaakt.

 Voortaan moet :

–          Uw verkoopfactuur opgemaakt zijn binnen de 15 dagen na het einde van de maand waarin de levering plaats had of de dienst voltooid werd;

–          Uw verkoopfactuur datum van de levering of van de voltooiing van de dienst vermelden;

–          U  geen artikelnummer meer vermelden indien de BTW verlegd wordt. De melding “BTW verlegd” volstaat

 Bij ontvangst van een voorschot, kan u best meteen een factuur opmaken : immers vanaf dat moment wordt de BTW verschuldigd.

 Op uw aankoopfacturen is de BTW maar aftrekbaar als ze betaald is, of als de goederen geleverd zijn of de dienst voltooid is. Indien dit niet het geval zou zijn, verzoeken wij u dit duidelijk op uw aankoopfactuur te willen vermelden door bvb.op de factuur te noteren : “voorschot, nog niet betaald”.