Taxatie aan 309%

De voorbije dagen zijn in diverse media artikelen verschenen over het
> belasten van privé-uitgaven aan 309%.
>>
> Waarover gaat het ? Een vennootschap mag zijn BEROEPSMATIGE kosten
> aftrekken van zijn inkomsten. Tot nu werd – als bij een fiscale
> controle werd vastgesteld dat een privé-uitgave werd ingebracht – die
> kost gewoon verworpen. Soms werd ook nog gevraagd om het bedrag van de
> privé-uitgave aan de vennootschap terug te storten.
>>
> Vanaf nu zal de belastingadministratie een belasting van 309% heffen
> op privé-uitgaven. De privé-kost blijft dan wel een aftrekbare kost.
> De heffing van 309% is eveneens aftrekbaar. Niet-aangegeven omzet
> ondergaat dezelfde taxatie. Ook niet aangegeven voordelen van alle
> aard (bvb. een internetabonnement betaald door de vennootschap dat ook
> privé mag gebruikt worden, het gratis beschikken over een auto, gsm,
> pc, fiets, enz.) ondergaan deze taxatie. Geschenken met een waarde van
> meer dan 125 € (per geschenk) waarvan de genieter niet bekend gemaakt
> wordt zullen ook aan 309% getaxeerd worden….
>
>
> Deze maatregel wordt bovendien “retroactief” ingevoerd. Bij
> toekomstige controles (in principe over de jaren 2009 of later) kan
> deze taxatie toegepast worden. Indien u meent dat door uw vennootschap
> privé-uitgaven werden betaald of dat u een voordeel van alle aard
> genoten heeft dat niet werd aangegeven, dan kan dit tot 30 juni 2012
> spontaan rechtgezet worden, door het genoten voordeel of de
> privé-uitgave te laten belasten in de personenbelasting. Na 30 juni
> zal een dergelijke uitgave of voordeel belast worden aan 309%.
>
>
> Het zal dus voortaan meer dan ooit zaak zijn om de beroepsmatigheid
> van uw onkosten te staven, en er op toe te zien dat de omzet correct
> is. De praktijk zal verder moeten uitwijzen hoe hard de controleurs
> het spel gaan spelen, maar een verwittigd man (of vrouw !) is er twee waard.

28/02/2012 De nieuwe BIV simulator

Vanaf 1 maart 2012 is de nieuwe Vlaamse BIV-regeling van kracht. Op deze link kan je simuleren hoeveel de BIV bedraagt…

Laatste nieuws

02/02/2012 | Voordeel van alle aard voor firmawagens | Bijna dagelijks wordt de nieuwe regeling bijgestuurd. De administratie plaatste op haar website een gedetailleerde uitleg ivm de berekening van het nieuwe VAA, alsook een FAQ. Klik hier om deze nota te lezen.